ZÁVĚREČNÝ TRÉNINK 

JARNÍ SEZÓNY SRKÁČŮ

 27. ČERVNA 2018 - 16:00 - KLUBOVNA SRK